Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG CHO KINH TẾ TẬP THỂ PHÁT TRIỂN
Đăng ngày: (04-07-2012); Số lượt đọc: 536
Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng(Khoá IX) đã ra Nghị quyết số 13 NQ/TW5 ngày 08/3/2002 về “ Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể”, đây là một Nghị quyết rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế tập thể(KTTT)trong thời kỳ đổi mới. Qua 10 năm xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ về Nghị quyết 13 NQ/TW5, với sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

 

Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng(Khoá IX) đã ra Nghị quyết số 13 NQ/TW5 ngày 08/3/2002 về “ Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể”, đây là một Nghị quyết rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế tập thể(KTTT)trong thời kỳ đổi mới. Qua 10 năm xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ về Nghị quyết 13 NQ/TW5, với sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.
     
                             Khai giảng lớp đại học Tài chính Ngân hàng 
 
        Từ khi Nghị quyết 13 NQ/TW5 ra đời, Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng trị đã kịp thời tổ chức quán triệt. Đặc biệt là phải nắm vững các quan điểm của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức, hợp tác đa dạng mà nòng cốt là HTX, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn, phân phối theo lao động, theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thành viên HTX là cá nhân, pháp nhân, cùng góp vốn, công sức đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng cùng có lợi và quản lý dân chủ. KTTT lấy lợi ích kinh tế làm chính, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của thành viên, góp phần XĐGN, làm giàu, phát triển cộng đồng. Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể phải toàn diện cả về kinh tế, chính trị, xã hội, hiệu quả của tập thể và của các thành viên. Phát triển KTTT trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, trong đó trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới, CNH – HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế. Toàn tỉnh hiện có 348 Hợp tác xã, Liên Hiệp Hợp tác xã, trong đó 287 HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp đang hoạt động và phát triển tốt. Phát triển KTTT theo phương châm tích cực nhưng vững chắc xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đi từ thấp đến cao, đạt hiệu quả thiết thực vì sự phát triển của sản xuất , không duy ý chí, vội vàng, gò ép, hoặc buông lỏng lãnh đạo. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước , phát huy vai trò của Mặt trận, Liên minh HTX và các đoàn thể nhân dân trong tuyên truyền vận động đổi mới, phát triển KTTT. Đồng thời Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 5 về KTTT. Đến nay nhận thức của các ngành các cấp về KTTT đã có chuyển biến một bước đáng kể. Cán bộ, xã viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về mô hình Hợp tác xã(HTX) kiểu mới, từ đó tạo thêm niềm tin vào chủ trương, chính sách, và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về đổi mới kinh tế HT, HTX. Nghị quyết đã từng bước đi vào cuộc sống. Tình hình KTTT nói chung trên địa bàn tỉnh được quan tâm và có chiều hướng chuyển biến tiến bộ đáng kể. Từ chỗ có gần 250 HTX(2002) đến nay toàn tỉnh có 348 HTX hoạt động trên tất cả các lĩnh vực Nông nghiệp, Tiểu thủ công nghiêp, Giao thông vận tải, Khai thác, Chế biến...Điều đáng mừng là cùng với sự đổi thay chung của đất nước, các HTX của Quảng trị không ngừng được đổi mới, phát triển và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhiều HTX đã vượt mọi khó khăn vươn lên khá, giỏi của tỉnh và trở thành các HTX điển hình tiên tiến của cả nước như HTX Nông nghiệp Phú Hưng-Huyện Hải lăng; HTX khai thác đá Thượng lâm-Huyện Cam lộ; Qũi Tín dụng nhân dân Hồ xá-Huyện Vĩnh linh. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của các HTX thì các Tổ HT ở Quảng trị cũng phát triển rất nhanh, đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường nhanh, nhạy hiện nay. Từ khoảng 2000 Tổ HT(2002), nay đã phát triển lên trên 6000 Tổ HT, hoạt động rất đa dạng, phong phú, trong đó nhiều Tổ HT đã mạnh lên và trở thành các HTX như HTX Chế biến nước mắn Mỹ thủy-Hải an, HTX sản xuất Chổi đót Văn phong-Hải chánh, HTX Vệ sinh môi trường, Thị trấn Gio linh...Các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã có sự quan tâm đến việc chỉ đạo quá trình đổi mới, phát triển KTTT, đã tăng cường bố trí cán bộ theo dõi khu vực kinh tế HT, HTX. Ngày 30/07/2009, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa V đã ra Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT tỉnh Quảng trị giai đoạn 2009-2015. Đây có thể coi là một Nghị quyết rất quan trọng có tác động thiết thực đến sự đổi mới, phát triển KTTT của tỉnh nhà mà nòng cốt là các HTX. Nhiều địa phương cũng đã có chính sách cụ thể để hỗ trợ cho các HTX. Các chính sách đã có tác dụng tích cực như chính sách đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã, chính sách hỗ trợ dạy nghề cho xã viên, chính sách  hỗ trợ Bảo hiểm xã hội cho cán bộ chủ chốt các HTX, chính sách đất đai, dồn điền đổi thửa, chính sách khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, xúc tiến thương mại...
     Các Sở, Ban, Ngành có liên quan đã có sự tham gia thúc đẩy kinh tế HTX phát triển. Các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh đã góp phần xứng đáng vào các phong trào như: Thanh niên lập nghiệp, Nông dân sản xuất giỏi, Phụ nữ, Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, góp phần tạo tiền đề cho KTTT phát triển. Hoạt động của HTX ngày càng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động đa dạng và rõ nét hơn. Một số HTX đã từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém. Công tác quản lý được củng cố, nâng cao. Nhiều HTX chuyển đổi đến nay đã vươn lên, mở mang thêm một số nghành nghề, dịch vụ thiết thực, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi tại địa phương, đồng thời làm tăng thu nhập cho xã viên và người lao động trong các HTX. Xuất phát từ nhu cầu khách quan của sản xuất với những tác động tích cực của quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 K9 về KTTT, nhiều HTX  mới được thành lập trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế. Trong đó có một số chủ trương nêu trong Nghị quyết đang được hiện thực hoá, với những mô hình tiêu biểu đại diện cho phong trào HTX  kiểu mới hiện nay. Từ những kết quả đổi mới trên đây có thể khẳng định rằng việc tổ chức và phát triển HTX  kiểu mới có ý nghĩa rất quan trọng, là chỗ dựa vững chắc của hộ nông dân và người lao động trong các lĩnh vực. Ngoài những đóng góp về mặt kinh tế, trong những năm qua HTX còn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc giải quyết những vấn đề xã hội ở địa phương như tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho xã viên và người lao động, là chổ dựa cho những hộ nghèo, neo đơn khi gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, phát huy tính cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; thông qua HTX mà các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến tận người dân, đồng thời HTX là cơ sở để chuyển giao các tiến bộ KHKT, thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ cho nông dân, tham gia tích cực vào việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về xoá đói giảm nghèo, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bê tông hoá đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, xây dựng hệ thống điện, tham gia xây dựng tu chỉnh các công trình văn hoá, phúc lợi công cộng, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.
     Nguyên nhân chủ yếu đạt được những kết quả tốt đẹp của lĩnh vực KTTT Quảng trị trong 10 năm qua trước hết là nhờ có Nghị quyết 13 NQ/TW5 của BCH Trung ương Đảng, và Ban thường vụ Tỉnh uỷ Quảng trị đã kịp thời tổ chức quán triệt sâu rộng, đồng thời Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết mọt cách kịp thời, tích cực. Sớm thành lập Ban chỉ đạo KTTT từ Tỉnh, Huyện, Thành phố, Thị xã, đến tận Xã, Phường, Thị trấn , hoạt động tích cực và có chương trình kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, có sơ kết đánh giá kịp thời. .
     Chúng ta đang tập trung sức đẩy mạnh phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, Đảng ta xác định Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các Hợp tác xã không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với KTTT trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế Quốc dân. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các Hợp tác xã  Quảng trị tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại vươn lên xứng đáng với vai trò vị trí của mình trong thời gian tới.

 

File đính kèm:
Nguyễn Văn Thịnh
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 24
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606