Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Liên minh HTX Việt Nam: Đổi mới để phát triển vì HTX
Đăng ngày: (25-03-2016); Số lượt đọc: 511
Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho rằng hệ thống Liên minh HTX phải “lột xác”, đổi mới để phát triển. Nếu không thay đổi tư duy cũ và cách làm cũ, thì không thể xây dựng HTX kiểu mới được.

Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho rằng hệ thống Liên minh HTX phải “lột xác”, đổi mới để phát triển. Nếu không thay đổi tư duy cũ và cách làm cũ, thì không thể xây dựng HTX kiểu mới được.

Theo Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Liên minh HTX các cấp”, phê duyệt ngày 29/2/2016, của Liên minh HTX Việt Nam, hiện nay, hệ thống Liên minh HTX có hai cấp, gồm Liên minh HTX Việt Nam và 63 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, với tổng thành viên tham gia là 19.753 đơn vị, chủ yếu là HTX. Ngoài ra, còn có tổ hợp tác (THT), Liên hiệp HTX và các DN thành phần kinh tế khác.

Chủ tịch Võ Kim Cự: “Các HTXmạnh thì tổ chức Liên minh HTX mới mạnh”

Cái cũ cần thay đổi

Hoạt động Liên minh HTX các cấp có tác động quan trọng vào quá trình xây dựng, củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) và HTX. Song, trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến khu vực KTTT chưa thoát ra khỏi yếu kém kéo dài, có một phần do Liên minh HTX các cấp chưa làm tốt công tác tham mưu chính sách HTX.

Theo nhận định của Liên minh HTX Việt Nam, bên cạnh tồn tại khách quan do nhận thức xã hội về HTX chưa thể phát huy hết sức mạnh hệ thống chính trị vào cuộc, còn khá nhiều nguyên nhân “cũ” nằm trong nội tại tổ chức Liên minh HTX, tác động trực tiếp đến hoạt động tham mưu, tư vấn hỗ trợ HTX chưa đến độ, chưa tới tầm...

Cụ thể, chất lượng tham mưu, tư vấn hỗ trợ của Liên minh HTX chưa được như mong muốn là do tổ chức bộ máy chưa tương xứng chức năng nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương với nhau và giữa trung ương với địa phương còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ còn bất cập, chưa nỗ lực cập nhật đầy đủ các thông tin, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực mình theo dõi để triển khai công tác, một số cán bộ chưa sâu sát cơ sở…

Trong đề án Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX các cấp, Liên minh HTX Việt Nam xác định có 8 giải pháp tập trung thực hiện thời gian tới.

Cụ thể như tạo đổi mới phong cách lề lối làm việc, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác, tăng cường phối hợp giữa cấp trung ương với địa phương trong hệ thống Liên minh HTX, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mở rộng đối ngoại.

Đổi mới sáng tạo trong điều hành, có trọng tâm và trọng điểm, kiên trì xây dựng các điển hình, cân đối các điều kiện thực hiện dân chủ công khai, minh bạch và công bằng, nhưng phải bảo đảm kỷ cương, khen thưởng kịp thời… Chủ tịch Võ Kim Cự cho rằng trước yêu cầu phát triển cấp bách, hệ thống Liên minh HTX không còn con đường nào khác là phải “lột xác” đi lên, phải thay đổi tư duy và thay đổi cách làm việc. Có như thế, hoạt động của tổ chức đại diện HTX mới đạt hiệu quả và xây dựng được HTX kiểu mới.

Thực sự sâu sát HTXcơ sở

Đáng kể và trước tiên, là cán bộ, chuyên viên Liên minh HTX hiện nay phải tập trung triển khai 5 đề án cơ bản của Liên minh HTX Việt Nam, đã ban hành đầu năm 2016.

Theo đó, nhiệm vụ xuyên suốt là đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Liên minh HTX và đề án Phát triển kinh tế ngành Liên minh HTX. Việc nền tảng là đề án Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm HTX. Và theo đó, con đường triển khai đi từ đề án phát triển kinh tế vi mô, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển THT, HTX, tiến tới Liên hiệp HTX trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Chủ tịch Võ Kim Cự nói: “Trong điều kiện hiện nay, vấn đề nâng cao trình độ có thể còn trải qua quá trình, nhưng việc cần làm ngay và làm được ngay là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. Cán bộ, chuyên viên Liên minh HTX cần phải đi sâu sát địa phương và HTX. Liên minh HTX cấp trung ương thì thường xuyên chỉ có 50% cán bộ làm việc tại trụ sở, còn lại phải đi tỉnh. Đến Liên minh HTX các địa phương thì 70% cán bộ đi huyện, xã và HTX, chỉ 30% ngồi tại văn phòng... Có như vậy, tổ chức Liên minh HTX mới nắm bắt kịp thời “hơi thở” HTX, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn chính sách phát triển HTX”.

File đính kèm:
Lưu Đoàn
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 20
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606