Hoạt động LM HTX và thành viên

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-BCĐ ngày 19/6/2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ KTTT) về Kế hoạch làm việc với BCĐ KTTT các huyện, thành phố, thị xã và BCĐ KTTT các xã, phường, thị trấn năm 2023.

Ngày 26/9/2023, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ KTTT) đã có buổi làm việc với BCĐ KTTT huyện Đakrông về tình hình hoạt động của BCĐ KTTT huyện Đakrông và tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tập thể. Nội dung về phát huy vai trò của Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa của địa phương.

Tham dự buổi làm việc, về phía thành viên BCĐ KTTT tỉnh có đồng chí Cáp Kim Thánh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã; đồng chí Phạm Văn Nghiệm, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Hồng Phương, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu, Phó Giám đốc sở Công thương. Về phía Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể huyện Đakrông, có đồng chí Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ KTTT huyện Đakrông, cùng các thành viên BCĐ KTTT huyện là trưởng các phòng chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ KTTT tỉnh đã có những ý kiến phát biểu thẳng thắn và tâm huyết, chỉ ra những tồn tại hạn chế của khu vực KTTT, HTX tại địa phương và đề ra định hướng phát triển KTTT, HTX trên địa bàn huyện Đakrông trong thời gian tới.

Huyện Đakrông hiện có 09 HTX, trong đó có 04 HTX mới thành lập và hoạt động dưới 01 năm. Kết quả đánh giá cuối năm 2022, có 04 HTX đạt loại khá và 01 HTX hoạt động kém hiệu quả. Có 12 tổ hợp tác. Nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về phát triển kinh tế tập thể đã được nâng lên. Số lượng HTX thành lập mới tăng so với các năm trước. Tuy nhiên, số lượng thành viên tham gia vào HTX còn ít, năng lực nội tại của các HTX còn yếu, công tác quản lý điều hành HTX, THT còn nhiều lúng túng. Một số HTX mới thành lập và hoạt động trong năm 2022, 2023 nên bước đầu còn gặp một số khó khăn nhất định.

Kế luận tại buổi làm việc, đồng chí Cáp Kim Thánh, chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phó ban Thường trực BCĐ KTTT tỉnh đã đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo phát triển KTTT trên địa bàn trong thời gian qua của BCĐ KTTT huyện, cũng như sự chuẩn bị chu đáo từ nội dung làm việc, thành phần tham gia và đề nghị BCĐ KTTT huyện Đakrông thời gian tới cần thực hiện một số nội dung sau: BCĐ KTTT huyện cần xây dựng quy chế hoạt động theo hướng phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên; Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các thành viên BCĐ KTTT tỉnh về các nội dung rà soát tình hình KTTT trên địa bàn và có những kiến nghị, đề xuất cụ thể cho các sở, ngành cấp tỉnh trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, các nội dung liên quan đến phát triển KTTT, hợp tác xã./.

 

Tin và ảnh: Lê Thị Diệu Huyền • 358-BC/TU

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới từ khi ban hành đến ngày 30/8/2023 (24/10/2023)

 • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

 • 25/2023/QĐ-TTg

  Quyết định về việc Giảm tiền thuê đất của năm 2023 (03/10/2023)

 • 1252/CTQTR-TTHT

  Thông báo về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (26/10/2023)

Đang truy cập: 13

Hôm nay: 137

Tổng lượt truy cập: 185,330