Tin tức chỉ đạo điều hành

Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm nay sẽ theo dõi sát tình hình, tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Đây là thông tin được nêu trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ.