Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị

Trong những năm gần đây, định hướng sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được quan tâm. Từ năm 2017, Công ty cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị (QTOrganic) đã triển khai mô hình sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi liên kết với bà con nông dân tỉnh Quảng Trị tại các huyện: Gio Linh, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Triệu Phong. Mô hình này được canh tác, áp dụng quy trình hữu cơ của Nhật Bản cho năng suất từ 5,5 - 06 tấn lúa/ha, bên cạnh đó đã giải quyết được 02 điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp là đầu ra cho sản phẩm và việc lạm dụng các hóa chất trong quá trình sản xuất, làm cho đất đai bạc màu, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.