Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá lóc ở Vĩnh Thái

Nhằm từng bước đa dạng hóa nghề nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh đã phát triển mô hình nuôi cá lóc thương phẩm trong bể xi măng lót bạt. Phương thức nuôi này không chỉ tận dụng được quỹ đất cát không canh tác được mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao.