Thông báo

Thực hiện Chương trình công tác toàn khoá của BCH, Thường trực Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ông Cáp Kim Thánh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu định hướng Hội nghị (Ảnh: N.T.T )

Tham dự Hội nghị có 25/35 Uỷ viên BCH và đại diện: Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, các Phòng, Ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các tổ chức đoàn thể Liên minh HTX tỉnh. Đồng chí Cáp Kim Thánh, Chủ tịch cùng các đồng chí Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Thuấn, Phó Chủ tịch chủ trì, điều hành Hội nghị.

Hội nghị lần này cần tập trung bàn và thống nhất các nội dung: Bầu bổ sung, kiện toàn BCH; Quy trình Quy hoạch BCH, BTV, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên minh HTX nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo của BCH và Báo cáo của UBKT về tình hình, kết quả 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm triển khai các nội dung khác liên quan.

Hội nghị đã bầu bổ sung 03 Uỷ viên BCH gồm: Ông Lê Văn Biểu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Triệu Thuận; Ông Ngô Văn Đức, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và Người lái, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị; Bà Thái Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Trị. Đồng thời triển khai Quy trình Quy hoạch BCH, BTV, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên minh HTX nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hội nghị cũng đã thống nhất cao các báo cáo trình trước Hội nghị./.

N.T.T
 • 358-BC/TU

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới từ khi ban hành đến ngày 30/8/2023 (24/10/2023)

 • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

 • 25/2023/QĐ-TTg

  Quyết định về việc Giảm tiền thuê đất của năm 2023 (03/10/2023)

 • 1252/CTQTR-TTHT

  Thông báo về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (26/10/2023)

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 148

Tổng lượt truy cập: 185,341