Hoạt động LM HTX và thành viên

Chiều ngày 24/10/2023, tại Hội trường Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Ban sáng lập viên Liên hiệp Hợp tác xã (LH HTX) Lúa hữu cơ Vĩnh Linh đã tổ chức Hội nghị thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Lúa hữu cơ Vĩnh Linh, Hội nghị thông qua Điều lệ; Phương án sản xuất kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã, đồng thời bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán, Thủ quỹ của Liên hiệp Hợp tác xã.

Đồng chí: Nguyễn Đức Thuấn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu, chia sẻ tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Liên minh Hợp tác xã tỉnh, có đồng chí Nguyễn Đức Thuấn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Về phía Huyện ủy huyện Vĩnh Linh, có đồng chí Trần Nhật Quang Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Linh; về phía Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh có đồng chí Nguyễn Đình Lục - Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh. Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND các xã: xã Vĩnh Lâm, xã Vĩnh Thủy, xã Vĩnh Long, xã Vĩnh Sơn cùng các đồng chí đại diện cho các mặt trận đoàn thể và các sáng lập viên đại diện cho các HTX.

Nhằm hướng tới việc sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại, đáp ứng được nhu cầu của các thành viên, các hợp tác xã sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, bao gồm các Hợp tác xã: HTX Đặng Xá, HTX Thủy Ba Đông, Hợp tác xã Đức Xá, HTX Thượng Hòa… đã liên kết lại với nhau thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Lúa hữu cơ Vĩnh Linh.Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai màu mỡ, các HTX thành viên đã sản xuất lúa hữu cơ có chất lượng cao, năng suất và sản lượng ổn định, tuy nhiên do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, các sản phẩm lúa hữu cơ chưa có sự liên kết giữa các vùng để tạo nên sản lượng lớn, đáp ứng nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trương Thị Năm


 • 358-BC/TU

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới từ khi ban hành đến ngày 30/8/2023 (24/10/2023)

 • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

 • 25/2023/QĐ-TTg

  Quyết định về việc Giảm tiền thuê đất của năm 2023 (03/10/2023)

 • 1252/CTQTR-TTHT

  Thông báo về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (26/10/2023)

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 128

Tổng lượt truy cập: 185,321