Hoạt động LM HTX và thành viên

Từ ngày 04 đến ngày 05/10/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật kinh tế tập thể, hợp tác xã cho Nhân dân, cá nhân, đại diện hộ gia đình có nhu cầu tham gia thành viên hợp tác xã trên địa bàn xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) và xã Ba Lòng (huyện Đakrông).

Tuyên truyền pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh