Hoạt động LM HTX và thành viên

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Thượng Phước (HTX Thượng Phước) là một hợp tác xã (HTX) ở vùng gò đồi xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, HTX quản lý gần 200 ha đất gò đồi, trong đó có hơn 95 ha sản xuất hoa màu, 32 sản xuất lúa và 70 ha rừng trồng. Với tinh thần triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 09/06/2023 của UBND huyện Triệu Phong về việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 12/11/2021 của Huyện ủy khóa XX về phát triển KTXH vùng gò đồi giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030. Trong những năm qua, HTX Thượng Phước, xã Triệu Thượng đã tận dụng, khai thác những tiềm năng, lợi thế của vùng gò đồi để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên.

Hình 1: Lãnh đạo huyện Triệu Phong thăm mô hình trồng cam tại Thượng Phước

Được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn cấp huyện, tỉnh và sự đồng lòng của thành viên HTX, HTX Thượng Phước đã mạnh dạn chuyển đổi nhiều giống cây trồng tạo nên sự đa dạng hoạt động sản xuất tại địa phương. Trong giai đoạn từ năm 2018-2020, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, HTX đã mạnh dạn đầu tư và trồng 05 ha dứa Đồng Giao, theo hình thức liên kết bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Xuất khẩu thực phẩm Đồng Giao. Nhận thấy trồng rừng FSC, rừng gỗ lớn có hiệu quả, với lợi thế diện tích rừng trồng lớn, HTX tham gia trồng 10,5ha rừng FSC, hơn 20 ha rừng gỗ lớn. Trong thời gian tới, HTX mở rộng thêm 10 ha rừng gỗ lớn. HTX còn vận động thành viên phát triển sản xuất xây dựng 01 trang trại nuôi lợn công nghệ cao với quy mô từ 400 -450 con/lứa. Bên cạnh đó, với thế mạnh của vùng gò đồi, thích hợp với các giống cây trồng có múi, HTX đã hỗ trợ thành viên chuyển đổi diện tích rừng trồng tràm kém hiệu quả sang trồng cây có múi. Các thành viên HTX đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào vườn cam, đặc biệt là hệ thống tưới nhỏ giọt và quy trình sản xuất cam theo hướng hữu cơ nhờ đó xây dựng thành công 02 mô hình trồng cam hữu cơ V2 và Xã Đoài với diện tích hơn 4,5 ha. Hiện nay, sản phẩm cam đã có chứng nhân hữu cơ, đồng thời đã đăng ký và được cấp mã vùng trồng, truy suất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý cho 17 ha cam và bưởi thanh trà. Để bảo tồn giống bưởi Thanh Trà của địa phương, HTX đã mạnh dạn gửi mẫu đi nuôi cấy và phục tráng thành công 02 ha bưởi Thanh Trà. Trong thời gian tới, hợp tác xã tiếp tục mở rộng điện tích vùng trồng cây có múi, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cam và bưởi Thanh Trà để trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

    

Hình 2: Vườn cam hữu cơ tại Thượng Phước.

Bằng sự nổ lực và tinh thần vượt khó, HTX Thượng Phước đã có những đột phá trong cách nghĩ, cách làm từ đó góp phần làm đổi mới các hình thức sản xuất của địa phương, đa dạng hoá các mô hình sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ thành viên và trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế vùng gò đồi huyện Triệu Phong.

Viết Mễ

 • 358-BC/TU

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới từ khi ban hành đến ngày 30/8/2023 (24/10/2023)

 • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

 • 25/2023/QĐ-TTg

  Quyết định về việc Giảm tiền thuê đất của năm 2023 (03/10/2023)

 • 1252/CTQTR-TTHT

  Thông báo về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (26/10/2023)

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 167

Tổng lượt truy cập: 185,360