Tin tức chỉ đạo điều hành

Khơi thông vốn tín dụng cho hợp tác xã nông nghiệp

Tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phục vụ chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã vẫn còn nhiều “chông gai”. Điều này khiến các hợp tác xã nói chung và hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng chưa phát triển được như kỳ vọng…