Tin tức chỉ đạo điều hành

Không sản xuất ồ ạt mới đi tìm thị trường

Ngày 21/5, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp.