Hoạt động LM HTX và thành viên

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-BCĐ ngày 19/6/2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ KTTT) về Kế hoạch làm việc với BCĐ KTTT các huyện, thành phố, thị xã và BCĐ KTTT các xã, phường, thị trấn năm 2023.

Ngày 31/10/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh) đã có buổi làm việc với BCĐ KTTT xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh) và các Hợp tác xã trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc, về phía thành viên BCĐ KTTT tỉnh: Có đồng chí Cáp Kim Thánh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, Phó Trưởng BCĐ KTTT tỉnh; Về phía Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể huyện Gio Linh: Có đồng chí Lê Văn Toàn, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Gio Linh


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ KTTT xã cũng như đại diện các hợp tác xã đã có những ý kiến phát biểu thẳng thắn, chỉ ra những khó khăn vướng mắc của các HTX và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm củng cố, phát triển các HTX trên địa bàn xã Gio Mỹ trong thời gian tới.

Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn xã Gio Mỹ đã góp phần tích cực trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới. Đa số các HTX đảm nhận thực hiện tổ chức sản xuất, cung ứng giống, dịch vụ thuỷ nông, bảo vệ thực vật; có 3/6 HTX liên doanh với doanh nghiệp để dịch vụ phân bón có hiệu quả; 4/6 HTX đã thực hiện được dịch vụ thu hoạch; 1/6 HTX (HTX Phước Thị) có dịch vụ liên doanh liên kết bền vững về bao tiêu sản phẩm. Hiện tại có 04 HTX được tỉnh công nhận HTX kiểu mới. 02 HTX được công nhận HTX điển hình tiên tiến. Trong quá trình hoạt động, các hợp tác xã cũng gặp phải những khó khăn, đặc biệt là trong thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, điển hình như chính sách đất đai chưa được quan tâm hỗ trợ thực hiện, hầu hết diện tích đất do các HTX quản lý chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần lớn HTX chưa có trụ sở riêng để hoạt động. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý các HTX còn hạn chế…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Cáp Kim Thánh, chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phó ban Thường trực BCĐ KTTT tỉnh đã đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo phát triển KTTT trên địa bàn trong thời gian qua của BCĐ KTTT xã Gio Mỹ. Đồng thời, chia sẻ với các hợp tác xã về những khó khăn vướng mắc đang gặp phải. Đề nghị với BCĐ KTTT xã Gio Mỹ tiếp tục quan tâm, thực hiện hỗ trợ cho mô hình trồng lúa hữu cơ thời gian tới mang lại hiệu quả. Qua buổi làm việc, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp thu các ý kiến về những vướng mắc khó khăn và những kiến nghị đề xuất để tổng hợp, báo cáo cho Ban chỉ đạo KTTT tỉnh, báo cáo UBND tỉnh./. Tin và ảnh: Lê Thị Diệu Huyền

 • 358-BC/TU

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới từ khi ban hành đến ngày 30/8/2023 (24/10/2023)

 • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

 • 25/2023/QĐ-TTg

  Quyết định về việc Giảm tiền thuê đất của năm 2023 (03/10/2023)

 • 1252/CTQTR-TTHT

  Thông báo về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (26/10/2023)

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 192

Tổng lượt truy cập: 185,385