Hoạt động LM HTX và thành viên

Ngày 7/11/2022, Đoàn Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi do ông Lê Hạnh, Chủ tịch làm trưởng đoàn và các cán bộ lãnh đạo của hơn 30 HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm và làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, phát triển hoạt động, phong trào kinh tế tập thể hai tỉnh.