Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh

Triển khai công tác khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của Hợp tác xã” năm 2022, sáng ngày 21/4/2023, Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với HTX Công nghệ thông tin Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mêm khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của Hợp tác xã” năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo khảo sát Chỉ số hài lòng Trung ương, thành viên Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban kiểm tra, cán bộ Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố, các HTX thành viên với hơn 300 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Thuấn, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và toàn thể cán bộ phụ trách địa bàn các huyện, thành phố, thị xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.