Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh

Ngày 19/10, tại TP Mỹ Tho diễn ra hội thảo khoa học 'Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang'.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh Tiền Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động để tập trung phát triển thành phần kinh tế hợp tác.

Cụ thể, chương trình 30 của Tỉnh ủy, quyết định số 2848 và kế hoạch hành động số 102 của UBND tỉnh. Qua đó, có nhiều HTX nông nghiệp kiểu mới hoạt động hiệu quả như HTX Mỹ Tịnh An, HTX chăn nuôi thủy sản Gò Công, HTX Phú Quới, HTX Đông Nghi, HTX Hưng Thịnh Phát, HTX Mỹ Lợi A…

Hoạt động kinh doanh của các HTX nông nghiệp đã góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất cho thành viên. Ảnh: Minh Đảm.

Hoạt động kinh doanh của các HTX nông nghiệp đã góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất cho thành viên. Đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, những hợp tác nông nghiệp ở Tiền Giang cũng còn những hạn chế như quy mô nhỏ, liên kết sản xuất chưa bền vững, sản phẩm thiếu tính cạnh tranh, hiệu quả hoạt động chưa cao.

Ông Châu Minh Hải, Giám đốc doanh nghiệp HK Green (TP Mỹ Tho) đơn vị đang liên kết với 16 HTX nông nghiệp ở Tiền Giang cho rằng điểm nghẽn nằm còn nằm ở nhiều HTX còn yếu về năng lực quản trị, tài chính, nhân lực trong vận động nông dân tham gia chuỗi liên kết.

HTX Mỹ Phong (TP Mỹ Tho) có 124 thành viên trồng 50ha trồng bưởi da xanh. HTX liên kết đầu vào cung cấp hàng năm khoảng 30 tấn vật tư với giá thấp hơn thị trường từ 3 - 5%. Cùng với đó, HTX tích cực tìm các đối tác liên kết đầu ra như siêu thị, chợ đầu mối tiêu thụ cho nông dân và thành viên với giá cao hơn thị trường từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Bà Trần Thanh Phong, Giám đốc HTX cho biết, quy mô của HTX còn hạn chế nên chưa tiêu thụ hết cho bà con. Năng lực tài chính hạn chế nên HTX cũng chưa đầu tư được nhà kho để sơ chế, bảo quản.