Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh

Trong năm 2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 8 hợp tác xã (HTX) có sản phẩm được chọn đạt từ 3-4 sao.

Trong năm 2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 8 hợp tác xã (HTX) có sản phẩm được chọn đạt từ 3-4 sao.

Cụ thể, sản phẩm cam sành HTX Nông nghiệp - thương mại dịch vụ Năm Hạng (xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên) đạt 4 sao; bưởi da xanh HTX Cây ăn quả Tân Mỹ (xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) đạt 4 sao; bưởi đường lá cam và dưa lưới đạt 3 sao; dưa lưới HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long (xã An Bình, huyện Phú Giáo) đạt 3 sao; ổi tươi HTX Nông nghiệp ổi Thanh Kiên (huyện Phú Giáo) đạt 3 sao; cải ngọt HTX Dịch vụ - nông nghiệp Thạnh Hội (xã Thạnh Hội, TX.Tân Uyên) đạt 3 sao…

Theo Tiến Hạnh/ Báo Bình Dương


 • 118/KH-UBND

  Kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (22/05/2023)

 • 116/KH-UBND

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 - 2025 (19/05/2023)

 • 281/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 47-Tr/TU ngày 01/12/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII (17/02/2023)

 • 167/QĐ-TTg

  Quyết định Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 (03/02/2021)

 • 105/NQ-CP

  Nghị quyết về Hỗ trợ doanh nghiệp, hơp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (09/09/2021)

Đang truy cập: 35

Hôm nay: 223

Tổng lượt truy cập: 121,362