Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh

Trong năm 2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 8 hợp tác xã (HTX) có sản phẩm được chọn đạt từ 3-4 sao.

Trong năm 2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 8 hợp tác xã (HTX) có sản phẩm được chọn đạt từ 3-4 sao.

Cụ thể, sản phẩm cam sành HTX Nông nghiệp - thương mại dịch vụ Năm Hạng (xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên) đạt 4 sao; bưởi da xanh HTX Cây ăn quả Tân Mỹ (xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) đạt 4 sao; bưởi đường lá cam và dưa lưới đạt 3 sao; dưa lưới HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long (xã An Bình, huyện Phú Giáo) đạt 3 sao; ổi tươi HTX Nông nghiệp ổi Thanh Kiên (huyện Phú Giáo) đạt 3 sao; cải ngọt HTX Dịch vụ - nông nghiệp Thạnh Hội (xã Thạnh Hội, TX.Tân Uyên) đạt 3 sao…

Theo Tiến Hạnh/ Báo Bình Dương


 • 358-BC/TU

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới từ khi ban hành đến ngày 30/8/2023 (24/10/2023)

 • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

 • 25/2023/QĐ-TTg

  Quyết định về việc Giảm tiền thuê đất của năm 2023 (03/10/2023)

 • 1252/CTQTR-TTHT

  Thông báo về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (26/10/2023)

Đang truy cập: 18

Hôm nay: 163

Tổng lượt truy cập: 185,356