Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh

Ngày 06/11/2023, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức đoàn tham quan học tập mô hình tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận.

Tham gia chuyến đi có ông Cáp Kim Thánh - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ HTX; Ông Nguyễn Văn Chức – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Quảng Trị, thành viên HĐQL Quỹ HTX; Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và cán bộ, chuyên viên Quỹ HTX tỉnh.  Dẫn đoàn do ông Cáp Kim Thánh làm trưởng đoàn, đã đến tham quan, học tập  kinh nghiệm về quản lý, tổ chức điều hành Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Đồng thời, các đơn vị cũng đã thảo luận về tiến trình và những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn thực hiện tổ chức, sắp xếp lại mô hình hoạt động Quỹ theo đúng quy định của Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Quỹ HTX tỉnh cũng đã được giới thiệu, tham quan một số HTX có dự án vay vốn từ Quỹ HTX tỉnh và Quỹ HTX Việt Nam của các tỉnh bạn với các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.