Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh

Điều kiện tự nhiên và sản xuất tương đồng Việt Nam, sau 20 năm dịch chuyển, Đài Loan (Trung Quốc) định hình được nền nông nghiệp du lịch hiệu quả, lương thiện.

Phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam có một tuần trải nghiệm triết lý nông nghiệp du lịch của hòn đảo xinh đẹp này.

Đài Loan quan niệm, làm nông không chỉ cung cấp sản phẩm tốt cho con người mà phải tốt cho cả cây trồng, vật nuôi, môi trường và coi đó là triết lý nông nghiệp lương thiện.