Hoạt động LM HTX và thành viên

Mô hình giảm được lượng chi phí phân bón hóa học và chi phí phun thuốc BVTV hóa học. Đồng thời, đã tận dụng rơm rạ trồng nấm, tăng thu nhập hàng chục triệu đồng.

Tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông (Đồng Tháp), Chi Cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất lúa hữu cơ tuần hoàn gắn với truy xuất nguồn gốc năm 2022.

Có 8 hộ tham gia mô hình, với 10ha canh tác giống lúa Đài Thơm 8 trong vụ thu đông năm 2022. Mô hình được ngành Nông nghiệp tỉnh hỗ trợ 50% chi phí đầu tư lúa giống, phân bón, thuốc BVTV suốt vụ...

            Empty

Nông dân tham quan mô hình trồng lúa hữu cơ. Ảnh: Trọng Trung.

Nông dân thực hiện mô hình ứng dụng giải pháp kỹ thuật sản xuất lúa tuần hoàn như: Ruộng lúa bờ hoa, nuôi và thả vịt vào ruộng lúa, nhân nuôi bèo hoa dâu, phun phân khoáng với dây bay, ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc, ứng dụng nấm Trichoderma LHC, tái sử dụng rơm rạ tại chỗ để sản xuất nấm rơm ngoài trời và sau khi sản xuất nấm rơm để ủ phân hữu cơ truyền thống bón cho cây trồng...

Sau khi tham quan thực tế, cán bộ ngành nông nghiệp, các nhà khoa học và nông dân đều đánh giá cao hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của mô hình. Năng suất lúa ước đạt trên 6 tấn/ha, giá bán dao động từ 7.000 - 7.200 đồng/kg… Nổi bật, sản xuất theo mô hình đã giảm được lượng chi phí phân bón hóa học, nhất là phân Ure từ 1 - 2 triệu đồng/ha; giảm chi phí phun thuốc BVTV hóa học từ 100.000 - 150.000 đồng/ha. Bên cạnh đó, đã tận dụng rơm rạ trồng nấm, giá trị đạt trên 48 triệu đồng/1.000m2; đồng thời tái sử dụng rơm sau khi thu hoạch nấm, thu được gần 30 triệu đồng/15 tấn nguyên liệu ủ phân hữu cơ truyền thống...

Mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                                      TRẦN TRỌNG TRUNG


 • 118/KH-UBND

  Kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (22/05/2023)

 • 116/KH-UBND

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 - 2025 (19/05/2023)

 • 281/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 47-Tr/TU ngày 01/12/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII (17/02/2023)

 • 167/QĐ-TTg

  Quyết định Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 (03/02/2021)

 • 105/NQ-CP

  Nghị quyết về Hỗ trợ doanh nghiệp, hơp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (09/09/2021)

Đang truy cập: 33

Hôm nay: 221

Tổng lượt truy cập: 121,360