Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh đã đưa lại những thành quả nổi bật từ nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất ”Trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường cả nước. Để nâng cao giá trị sản xuất, khẳng định thương hiệu, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm OCOP trên thị trường, tỉnh đã chú trọng đầu tư ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, chế biến và kinh doanh góp phần hoàn thiện các tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng và mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt nhất.