Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị


Thông tin liên hệ:Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Điện thoại: 0233.3561460 – Fax: 0233 3561460 Mail:  lienminhquangtri@gmail.com

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Cáp Kim Thánh

Chủ tịch

02333 523599

0914 220550

capkimthanh@quangtri.gov.vn

Nguyễn Văn Chiến

Phó Chủ tịch Thường Trực

 

 0914 214551

nguyenvanchien@quangtri.gov.vn

Nguyễn Đức Thuấn

Phó Chủ tịch

02333 560800

0945 647555

nguyenducthuan.lmhtx@quangtri.gov.vn

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Lê Xuân Cường

Chánh Văn phòng

02333 560706

 0914 188297

lexuancuong@quangtri.gov.vn

Võ Thị Thanh Nga

Kế toán

 

0942 118123

vothithanhnga@quangtri.gov.vn

Lê Duy Đức

Chuyên viên

 

0915 891777

leduyduc@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thuỳ Trang

Chuyên viên

 

0828 110015

nguyenthuytrang2@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Phong Lan

Văn thư

 

0822 330559

phonglanqt@quangtri.gov.vn

BAN CHÍNH SÁCH PHONG TRÀO – KIỂM TRA

Lê Thị Diệu Huyền

Phó Trưởng ban

02333 560486

0942 175357

lethidieuhuyen@quangtri.gov.vn

Lê Ngọc Trọng Quý

Chuyên viên

 

0944 384782

lengoctrongquy@quangtri.gov.vn

Trương Thị Năm

Chuyên viên

 

0982 497125

truongthinam@quangtri.gov.vn

QUỸ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG TRỊ

Đào Thị Thanh Loan

Giám đốc

02333 565556

0915 511357

thanhloannh@gmail.com

Hồ Thị Hồng Nhi

Chuyên viên

 

0945 080027

nguyenthihongnhi@quangtri.gov.vn

Lê Thị Hằng Nga

Chuyên viên

 

036 3000111

lethihangnga@quangtri.gov.vn

Ngô Thanh Vỹ

Chuyên viên

 

0941394968

ngothanhvy@quangtri.gov.vn

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ, TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ VÀ DOANH NGHIỆP

Trần Mỹ Linh

Giám đốc

02333 561006

0913 485173

mylinhqca@gmail.com

Hồ Viết Mễ

Chuyên viên

 

094 6568457

hovietme@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Huệ

Chuyên viên

 

0981 157234

nguyenthikimhue@quangtri.gov.vn

 • 358-BC/TU

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới từ khi ban hành đến ngày 30/8/2023 (24/10/2023)

 • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

 • 25/2023/QĐ-TTg

  Quyết định về việc Giảm tiền thuê đất của năm 2023 (03/10/2023)

 • 1252/CTQTR-TTHT

  Thông báo về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (26/10/2023)

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 129

Tổng lượt truy cập: 185,322