CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM (11/4/1946 - 11/4/2023)

 • 29/KH-UBND

  KẾ HOẠCH thực hiện Chương trình hành động số 46-Tr/TU ngày 01/12/2022 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (09/02/2023)

 • 281/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 47-Tr/TU ngày 01/12/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII (17/02/2023)

 • 282/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯỞNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 45-Tr/TU NGÀY 01/12/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ VXII (17/02/2023)

 • 50/2016/NĐ-CP

  NGHỊ ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (01/06/2016)

 • 250/QĐ-TTg

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ CÓ QUY MÔ TOÀN XÃ TRONG THỜI KỲ BAO CẤP CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CỦA NHÀ NƯỚC (29/01/2013)

van-thap-thom-lo-nguon-goc-nong-san-con-map-mo

Vẫn thấp thỏm lo nguồn gốc nông sản còn mập mờ

Trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn còn nghi ngại về chất lượng, người sản xuất loay hoay với việc ứng dụng công nghệ vào truy xuất nguồn gốc… rõ ràng hệ thống truy xuất nguồn gốc không chỉ là cái tem, mà đó là trách nhiệm của nhà sản xuất, niềm tin của người tiêu dùng và suy rộng ra là tính giải trình của nền nông nghiệp.

chat-luong-quyet-dinh-loi-di-cua-nong-san

Chất lượng quyết định “lối đi” của nông sản

Đến thời điểm này, 15 tấn gạo hữu cơ đã được Công ty Cổ phần Nông sản hữu cơ Quảng Trị chính thức lên tàu rời cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để đến cảng biển Hamburg (Đức). Tại đây, đối tác là Công ty NHP Provide, s.r.o (Cộng hòa Czech) sẽ phân phối số gạo này đến các siêu thị, cửa hàng ở những khu vực có đông người châu Á của bốn nước Đức, Cộng hòa Czech, Thụy Điển, Pháp.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống