CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/06/1948 - 11/06/2023).

 • 118/KH-UBND

  Kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (22/05/2023)

 • 116/KH-UBND

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 - 2025 (19/05/2023)

 • 281/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 47-Tr/TU ngày 01/12/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII (17/02/2023)

 • 167/QĐ-TTg

  Quyết định Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 (03/02/2021)

 • 105/NQ-CP

  Nghị quyết về Hỗ trợ doanh nghiệp, hơp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (09/09/2021)

nhap-nhang-xuat-xu-nong-san-khien-htx-lao-dao

Nhập nhằng xuất xứ nông sản khiến HTX lao đao

Không hiếm mặt hàng nông sản của các HTX bị giả mạo xuất xứ với một số nông sản cùng loại nhưng có nguồn gốc từ nước ngoài. Điều này không chỉ khiến các HTX thiệt hại về kinh tế, mất lòng tin với người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến cả thương hiệu của các ngành hàng nông sản.

se-hop-nhat-sap-nhap-cac-hop-tac-xa-quy-mo-nho-hoat-dong-yeu-kem-keo-dai

Sẽ hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài

Nhằm tổng hợp, rà soát, phân loại hợp tác xã (HTX) trong toàn tỉnh để có giải pháp hợp nhất, sáp nhập các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài, hình thành các HTX quy mô lớn, hoạt động hiệu quả theo quy định của Luật HTX, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các HTX quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống